Multumim celor 513 creativi care au venit cu propuneri de nume in campania noastra. Multe dintre propunerile trimise au fost foarte bune, dar fie nu au putut fi inregistrate, fie nu s-au potrivit produsului nostru. Concursul se termina fara un castigator, insa cei mai creativi dintre participanti vor fi contactati de Vel Pitar pentru proiecte viitoare.
Echipa Vel Pitar.

Regulamentul Oficial al competiţiei de naming pentru
Vel Pitar Painea cu Secară derulat pe site-ul www.velpitar.ro/campanie-naming-secară
în perioada 10 septembrie 2015 – 8 octombrie 2015
Organizator:
SC VEL PITAR SA., persoană juridică de drept privat, cu sediul social in Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea, strada Timiș nr. 22, parter, birou nr 1 înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J38/221/2007, având cod unic de înregistrare RO 21229091 reprezentată legal de către Șerbănescu Nicolae, în calitate de director general executiv (denumită în continuare „Organizator”),
Partener:
S.C. Tradeads S.R.L., persoană juridică de drept privat, cu sediul în Municipiul București, Bd. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2., Cod Poștal 021901, cod unic de înregistrare 11740039, număr înregistrare în Registrul Comerțului J40/.2362/08.03.1999, Cont Bancar: RO87 BREL 0002 0002 1880 0100 deschis la Banca Libra Internet Bank, reprezentată legal de către Valentin Oeru, cu funcția de Director General, denumită în continuare “Partener”.
Obiectul competiției
Obiectul competiției îl reprezintă propunerea unei denumiri comerciale (brand/marcă) pentru produsul Pâine cu Secară.
Denumirea propusă trebuie să respecte cerințele Briefului de creație și să fie unică, memorabilă, relevantă și inovativă. Propunerea de nume trebuie să țină cont de audiența țintă a produsului și calitățile produsului.
Brieful de Creație, de care trebuie să țină cont participanții în competiție, este următorul:
Potențiali consumatori:
Pâinea de secară este consumată astăzi de o plajă foarte largă de utilizatori, eterogeni ca vârstă, educație și nivel de venituri:
• Oameni cărora le este recomandată secara de către medici, fie bolnavi de diabet, fie în cadrul curelor de slăbire
• Oameni cărora le place gustul specific, mai acru/acid al secarei
• Oamenii activi, cu joburi dinamice – care își fac sandwich-uri, mănâncă din mers, la volan, în tren, în timp ce fac naveta.
• Interesați de o nutriție echilibrată
• Sunt atenți la etichetele produselor și sunt interesate, în special, de produse fără E-uri și conservanți și sunt la curent cu ultimele tendințe în materie
• Orientați către produse low fat;
• Fac sport sau au în plan să facă sport
Materialele prezente pe internet conțin un număr mare de posibile avantaje ale secarei, generând o percepție generală că “secara e mai sănătoasa” decât grâul.Descrierea produsului
• O pâine din secară 100% sub formă de franzelă de 500g; eventual și sub formă de pâine la tava
• Unică pe piața produselor industriale din România
• Fără E-uri și fără conservanți
• Pâinea din secară e foarte răspândită în țările nordice, Baltice, Polonia, Germania și Rusia; foarte asemănătoare cu grâul, secara preferă climate mai reci decât acesta
• Din punct de vedere istoric, ea a fost răspândită în Europa de Vikingi, care o foloseau atât datorită aportului energetic cât și datorită termenului mare de valabilitate
• O pâine foarte sățioasă și cu un aport energetic ridicat ce este recomandată atât în diete dar și sportivilor
Principalele atribute pe care vrem să le comunicăm
• Secară 100% integrală
• Fără E-uri și fără conservanți
• 100% naturală
• Cea mai bună pâine din secară
Participanții:
La competiția de naming pentru produsul Pâine cu Secară, derulat pe site-ul www.velpitar.ro/campanie-naming-secară, în perioada 10 septembrie 2015 – 8 octombrie 2015 (denumită în continuare “Competiția”) poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani(împliniți la data începerii Competiției), cu excepția angajaților Organizatorului, a Partnerului și/sau ai celorlalte societăți implicate în mod direct în organizarea și desfășurarea acestei Competiții.
Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul este publicat și poate fi consultat pe durata Competiției prin vizitarea site-ului Competiției, la adresa www.velpitar.ro/campanie-naming-secara.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe parcursul derulării Competiției, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul Competiției. Organizatorul își rezervă dreptul și de a modifica termenul-limită pentru înscrierea propunerilor în Competiție, pentru jurizarea propunerilor și/sau pentru anunțarea câștigătorului, cu condiția să anunțe în prealabil acest lucru în mod public, pe www.velpitar.ro/campanie-naming-secară.
Detalii privind desfășurarea Competiției
Competiția se desfășoară pe site-ul www.velpitar.ro/campanie-naming-secară, în perioada 3 septembrie 2015 – 30 septembrie 2015. Competiția se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.
Propunerile vor putea fi înscrise în competiție în perioada 10 septembrie 2015 – 8 octombrie 2015, ora 11:59 și vor fi jurizate în perioada 8 octombrie 2015 – 15 octombrie 2015, ora 23.59.
Propunerile participanților vor fi confidențiale. După perioada de jurizare, organizatorul va comunica pe site fie propunerea câștigătoare fie decizia sa de a nu da curs niciunei propuneri.
Organizatorul, in funcție de libera sa opțiune, poate să nu aleagă nicio propunere de nume pentru Pâinea cu secară, în măsura în care nicio propunere nu este relevantă, conform cu brief-ul de creație transmis.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toate propunerile înscrise în Competiție, (denumite in continuare „propuneri”) sunt:
– fiecare propunere trebuie să fie sub formă de text și să respecte cerințele Brief-ului și ale Regulamentului de concurs;
Propunerile vor putea fi înscrise în Competiție în perioada 10 septembrie 2015 – 8 octombrie 2015, ora 11:59, ora României, prin completarea câmpurilor obligatorii din pagina de concurs (nume și prenume, adresa de email, selectarea bifei „Am citit Brief-ul și Regulamentul și sunt de acord cu condițiile stipulate.”).
Autorul trebuie să se asigure că în contul de utilizator din care face înscrierea propunerii sunt corect introduse datele de contact: nume, prenume, e-mail.
Fiecare participant poate avea un număr nelimitat de înscrieri având ca obiect propuneri de nume diferite. Propunerile trimise trebuie să fie originale și să respecte tema Competiției, așa cum este ea detaliată în Brieful competiției.
Este interzisă trimiterea propunerilor pentru care participanții la Competiție nu dețin drepturi de autor.
Organizatorul nu va lua în considerare lucrările pe care le consideră obscene, provocatoare sau care încalcă în vreun fel prezentul Regulament, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești, precum și legislația Uniunii Europene, în vigoare la data Competiției.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:
– nicio propunere însușită în mod ilegal de către concurenți;
– pierderile sau intârzierile înscrierilor pe website (de exemplu, dar fără a se limita la) defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului;
– situațiile în care Participanții înscriu pe pagina web o adresă de e-mail incorectă și din această cauză Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Competiție pentru a-l valida;
– pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Competiție, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Competiție;
– întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens.
Lucrările care nu respectă prevederile din Regulament nu vor fi admise în Competiție.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării la această Competiție.
Organizatorul are următoarele drepturi:
– să nu considere în mod automat că trimiterea unei propuneri reprezintă o garanție că aceasta va participa la Competiție;
– să refuze propuneri, dacă acestea nu respectă toate prevederile acestui Regulament, fără a fi obligat să- și justifice decizia;
– Organizatorul își rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiții și unde propunerile trimise de participanți vor fi făcute publice sau vor putea fi descalificate atunci când Organizatorul suspectează o tentativă de fraudă a Competiției.
Câștigătorul prezentei Competiții cesionează către Organizatorul Competiției, în mod exclusiv, pe o perioadă de timp nedeterminată toate drepturile de autor și drepturile conexe așa cum sunt definite de Legea nr 8/1996, în schimbul premiului primit, cesiunea fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta că își produce efecte în orice teritoriu de pe mapamond. Această propunere devine liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Organizator, fără obligația de a acorda ulterior compensații pentru utilizarea lor.
Participantul cu propunere admisă în urma participării la prezenta Competiție declară, garantează, este de acord și se obligă să cesioneze către Organizator, drepturile de difuzare și de comunicare publică, prin orice canal media/de comunicare publică, până la data de 31 decembrie 2015 a propunerii admise în Competiție, cesiunea fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta că își produce efecte în orice teritoriu de pe mapamond.
Validitate:
Pentru ca participarea să fie considerată validă, propunerile trimise trebuie să respecte Brieful sau să se înscrie în tema Competiției, să întrunească toate celelalte condiții din prezentul Regulament și să se încadreze în termenul limită de trimitere, 8 octombrie 2015, ora 11:59, ora României.
După această dată, înscrierea propunerilor în Competiție nu va mai fi posibilă, formularul de înscriere în competiție nemaifiind disponibil.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu aproba participarea în Competiție a materialelor care nu se încadrează în tema impusă sau care nu respectă regulile și condițiile de înscriere.
Obligații asumate de participanți:
– să se înscrie în Competiție folosind date de contact valide și complete, astfel incât să poată fi contactați de Organizator și/sau Partener în cazul câștigului;
– să fie de acord să primească mesaje informative legate de Competiție din partea Organizatorului și a Partenerului;
– să propună idei originale asupra cărora dețin drepturile de autor, în caz contrar răspund integral de orice prejudiciu suferit de Organizator ca urmare a faptei lor culpabile
Dacă, în urma unor semnalări oficiale, trimise pe adresa Partenerului concurs@tradeads.eu, se demonstrează că o propunere nu este originală, încalcă legislația în vigoare sau cerințele impuse prin prezentul regulament, Organizatorul împreună cu Partenerul pot lua decizia de a descalifica respectiva lucrare, eliminând-o din Competitie.
Premiu:
Valoarea totală brută a premiilor este de 2500 EUR. Organizatorul va acorda 1 premiu:
– Locul 1: 2500 EUR brut
Premiul în bani se va acorda în RON, la cursul BNR de la data anunțării câștigătorilor, prin virament în cont bancar, cont ale cărui date complete vor fi furnizate de câștigător.
Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.
Acordarea premiilor:
Desemnarea câștigătorului Competiției se va finaliza pe data de 15 octombrie 2015, de către echipa Vel Pitar desemnată de Organizator.
Jurizarea propunerilor:
În cadrul Competiției, vor fi analizate toate propunerile admise, care corespund brief-ului și regulamentului și care sunt publicate în pagina competiției, www.velpitar.ro/campanie-naming-secară.
Orice depistare a unei încercări de a crea sau de a folosi conturi false pentru vot va fi sancționată cu anularea respectivelor înscrieri.
În plus, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Competiție propunerile ilegale, imorale, rasiste și cele dovedit plagiate după alte lucrări.
Înștiințarea câștigătorului:
Câștigătorul Competiției va fi contactat prin email pe parcursul zilei de 9 octombrie 2015 și va trebui să confirme acceptarea premiului până la data de 19 octombrie 2015, ora 17.00.
Câștigătorul Competiției va pierde premiul în măsura în care nu va confirma acceptarea acestuia, în termenul stabilit, până la cel târziu 19 octombrie 2015, ora 17:00.
După confirmarea acceptării premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie a buletinului / cărții de identitate.
Câștigătorul va intra în posesia premiului în cel mult 90 de zile calendaristice de la data când le-a fost adus la cunoștință că este câștigător.
Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la aceasta Competiție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele, să poata fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără niciun fel de plată aferentă. Câștigătorul premiului va semna o declarație în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator.
Taxe și impozite aferente:
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigător, în conformitate cu prevederile Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu premiile câștigate sunt și rămân în sarcina exclusivă a câștigătorului.
Drept de participare:
Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice, de cetățenie română, indiferent de rasă, sex sau religie, care au implinit varsta de 18 (optsprezece) ani până la data de 3 septembrie 2015, care au domiciliul / resedința în Romania, cu excepția angajaților Organizatorului, Partenerului sș/sau ai celorlalte societăți implicate în mod direct în organizarea și desfășurarea acestei Competiții.
Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Competiție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Eventualele sesizări legate de desfășurarea Competiției vor fi făcute pe adresa Organizatorului: S.C. VelPitar S.A., Str.Emil Racoviță, Nr. 3-5, sector 4, 041751, București, până la data de 31 decembrie 2015.Sesizările ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.
Prelucrarea și protecția datelor personale:
Prin participarea la Competiție, participanții își exprimă consimțământul expres și neechivoc pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, e- mail) de către Organizator și Partener în scopul: înscrierii și participării la etapele Competiției, validării, acordării și trimiterii premiilor către câștigător.
Datele personale ale participanților sunt confidențiale și vor fi folosite doar pentru funcționarea normală a Competiției. Organizatorul va dezvălui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume, exclusiv Partenerului și / sau societăților afiliate și/sau partenerilor contractuali, în scopul utilizării acestor date în activitățile de promovare aferente Competiției (difuzate prin televiziune, radio, presă, alte materiale tipărite). Organizatorul se obligă ca o astfel de dezvăluire de date personale să se limiteze numai la câștigătorii premiilor oferite în cadrul Competiției.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Codul numeric personal, precum și Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câștigătorilor unor premii cu valoare care depășește 600 RON, conform obligației impuse de Codul Fiscal de completare a Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.
Numele și prenumele câștigătorilor/părintelui/tutorelui legal și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Tuturor participanților la Competiție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, lege care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor sș dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției.
Pe baza obținerii consimțământului liber exprimat și necondiționat, persoanele vizate vor dispune de dreptul de a opta pentru o prelucrare ulterioară a datelor personale în scop de marketing direct.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisă, datată și semnată, expediată pe adresa Str.Emil Racoviță, Nr. 3-5, sector 4, 041751, București, România, iar acesta se obligă: să ii confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, elimine sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001; să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
Datele personale ale participanților solicitate în temeiul prezentului Regulament vor fi gestionate exclusiv de către partenerul Tradeads SRL, operator de date cu caracter personal , în baza notificării 11065, din 19 mai 2010 (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).
Forța majora:
Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a- și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existentă acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.
În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:
a)pierderea bazelor de date care conțin materialele încărcate de participanți
b)avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;
c)tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
d)orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia; Enumerarea din secțiunea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.
Dispoziții finale:
Participarea la Competiție presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Competiție.
Regulamentul Competiției este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa de e-mail concurs@tradeads.eu în fiecare zi lucrătoare, pe perioada desfășurării Competiției, între orele 10:00 –18:00.Detalii se pot obține pe adresa de email concurs@tradeads.eu, pe perioada desfășurarii Competiției, între orele 10:00 – 18:00 de luni până vineri.
Nici Organizatorul și nici Partenerul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul creațiilor înscrise în Competiție.
ORGANIZATOR:
VEL PITAR S.C.
PARTENER:
TRADEADS INTERACTIVE SRL
Propunerile care respecta Brief-ul si Regulamentul, admise de Organizator in competitie, vor fi publicate la finalul competitiei, in data de 12 octombrie.