Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

1+
21 decembrie 2020

ANEXA 5.J la procedură

S.C. VEL PITAR S.A. titular al proiectului „DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C4, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C4, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13”, propus a fi amplasat în orașul Balș, str. Depozitelor, nr. 1A, județul Olt,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Titular Vel Pitar S.A.

Data 21.12.2020

articole similare

Anunț public

VEL PITAR S.A., titular al proiectului “Montare cazan abur nr. 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului

Citește articol

Anunţ public

VEL PITAR SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Montare cazan abur nr. 2” amplasat in Tecuci,

Citește articol