Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

21 December 2020

ANEXA 5.J la procedură

S.C. VEL PITAR S.A. titular al proiectului „DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C4, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „DESFIINȚARE CORPURI C1, C2, C4, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13”, propus a fi amplasat în orașul Balș, str. Depozitelor, nr. 1A, județul Olt,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Titular Vel Pitar S.A.

Data 21.12.2020

articole similare