Certificări

Pentru a demonstra capacitatea noastră de a răspunde necesităților și așteptărilor clienților în raport cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare, cerințele de îmbunătățire continuă a calității proceselor și produselor organizației noastre, un grad ridicat de siguranță alimentară și totodată pentru creșterea gradului de satisfacție al clienților noștri, în urma unei decizii strategice a managementului de vârf, VEL PITAR S.A a proiectat, implementat, certificat si menținut un Sistem de Management Integrat : Calitate, Mediu, Siguranța Alimentului, Sanatate & Securitate în Muncă și Responsabilitate Socială, care îndeplinește cerințele din standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, IFS Food si codul de conduită BSCI.

Trecerea la un nivel superior prin implementarea in anul 2015 a Standardului international pentru alimente IFS Food, reprezintă garanția siguranței alimentare, a calității proceselor și produselor, a respectării reglementărilor legislative și a cerințelor clientului.

Prin investițiile făcute la nivel de unități de producție, dotările moderne, dezvoltarea și implementarea de proceduri la cel mai înalt nivel, personal cu un grad de pregătire ridicat, orientarea către clienți, prin obținerea certificatului IFS compania Vel Pitar atestă încă o dată competența sa tehnică, demonstrează capacitatea sa de a controla, evalua si minimaliza efectele pericolelor iminente, ajuta posesorii mărcilor și retailerii să își îndeplinească obligațiile legale și garantează un nivel înalt de protecție a consumatorului prin produse sigure și de calitate. IFS este recunoscut la nivel internațional atât de GFSI (Global Food Safety Initiative), asociație internațională care promovează și subliniază importanța siguranței alimentare de-a lungul întregului lanț de furnizori dar și de cele mai importante piețe mondiale.

Vel Pitar a certificat punctele sale de lucru astfel:

După mai bine de 15 ani de management integrat, Vel Pitar recunoaște și culege beneficiile multiple ale implementării și certificării:
  • s-a menținut un jucator important în piața produselor de panificație, cu distribuție națională
  • a crescut satisfacția clienților prin îmbunătățirea siguranței și calității produselor furnizate
  • a realizat produse care îndeplinesc în mod constant necesitățile și așteptările clienților
  • a crescut increderea angajaților în propriul sistem de management
  • a putut încheia parteneriate stabile și durabile cu mari retaileri
  • a îndeplinit criteriile solicitate pentru participarea la licitații publice
  • a putut accesa piețe noi de desfacere, vizibilitate și competitivitate mai mare pe piețele de referință
  • a redus costurile prin îmbunătățirea continuă a sistemelor și proceselor